Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Články

Challenge & MoZiLive

O tom, že existujú kešky pre odlovenie ktorých je treba splniť nejaké iné podmienky, sme vedeli už dávnejšie. Viacej sme sa však dozvedeli až od kolegov, kešerov po evente pri spoločnej jazde autom domov. Vtedy sme sa "zviezli" aj pri logovaní "Write note" na challenge keškách, ktorých podmienky sme síce ešte nespĺňali, ale samotnú krabku s logbookom sme našli.Doma sme potom na stránkach project-gc zisťovali, čo spĺňame, prípadne čo nám chýba pre splnenie, tej ktorej výzvy. Samotné vyhľadanie a overenie kešky je jednoduché, štvalo ma však to, že po overení som si to musel niekam poznamenať ručne, práve na uľahčenie tejto "práce" som si povedal, že skúsim do MoZiLive doplniť funkcie, ktoré toto budú ťúto činnosť automatizovať.O tom, že existujú kešky pre odlovenie ktorých je treba splniť nejaké iné podmienky, sme vedeli už dávnejšie. Viacej sme sa však dozvedeli až od kolegov, kešerov po evente pri spoločnej jazde autom domov. Vtedy sme sa "zviezli" aj pri logovaní "Write note" na challenge keškách, ktorých podmienky sme síce ešte nespĺňali, ale samotnú krabku s logbookom sme našli.Doma sme potom na stránkach project-gc zisťovali, čo spĺňame, prípadne čo nám chýba pre splnenie, tej ktorej výzvy. Samotné vyhľadanie a overenie kešky je jednoduché, štvalo ma však to, že po overení som si to musel niekam poznamenať ručne, práve na uľahčenie tejto "práce" som si povedal, že skúsim do MoZiLive doplniť funkcie, ktoré toto budú ťúto činnosť automatizovať.

Menu pre download challenge zo stránok project-gc

Stránky project-GC umožňujú cez menu "Tools/Challenges" a ikonku mapky alebo priameho zadania krajiny určiť z ktorej krajiny budú zobrazené zoznamy challenge kešiek. Podobne aj v MoZiLive môžeme navoliť krajinu kliknutím na mapku alebo cez rozbaľovací combobox - všetko na obrazovke "Search on web" kde sa dostanete z menu "Downloads/Search online/Project GC/". Po použití "Search by project-GC" sa odošle html požiadavka o vrátenie stránky so zoznamom kešiek danej krajiny. Pokiaľ je token pre project-GC vo vašom PC platný, budú vrátené udaje, ktoré mozilive použije na stiahnutie do hlavného zoznamu programu. Pokiaľ token platný nie je (platnosť trvá cca 3týždne), je potrebné aby ste si cez webovú stránku požiadali o nový, program Vás bude navigovať. Týmto spôsobom vráti stránka project-GC maximálne 100 záznamov o keškách, zatiaľ to pre krajiny ako je Slovensko, Česká republika, Rakúsko postačuje, pretože počet challenge v týchto krajinách je menej ako 100. Pre krajiny ako je Nemecko,GB je potrebné stiahnuť "ďalšie" challenge kešky klasickým spôsobom.

Výber krajiny, ktorej challenge chceme vyskúšať

Spustenie overovača z MoZiLive

Hromadný spôsob

Pokiaľ ste platiacim členom project-GC, je možné využiť funkciu, ktorá sa spustí po ťapnutí na "Run checker...",táto postupne overí všetky keše zo zoznamu. Bežnému užívateľovi je umožnené spustiť iba 10 overení za deň, to znamená, že po desiatich keškách sa overovanie zastaví. Samozrejme o 24 hodín môžete pokračovať v overovaní, program si zapamätá, čo už bolo overené a bude pokračovať na ďalších keškách.

Individuálny spôsob

Pokiaľ tento spôsob nevyhovuje, môžete využiť možnosť individuálneho overenia cez hlavnú obrazovku a zoznam keśiek ťapnutím pravou myškou na konkrétnu challenge. Len upresním, že na to aby sa overenie spustilo, nemusíte mať stiahnutý listing kešky/môže byť "tužným" písmom/, ale aj tak doporučujem aby ste si najprv stiahli full listingy challenge keśiek, nakoniec ich vôbec nie je veľa a bude to len chvíľkové zdržanie.

Hromadne individuálny spôsob

Do verzie 1.5.1.0 bola pridaná možnosť spustenia postupného overovania podľa vybraného zoznamu na hlavnej stránke cez pravú myš nad zoznamom kešiek a voľbu "Selected/Challenge/Launch..."

Objasnenie overovania plnenia challenge cez MoZiLive

Pre každú challenge kešku bol vytvorený tzv. overovací script, ktorý je napísaný v jazyku Lua. Tento je volne stiahnuteľný zo stránok project-GC. Obdobne patrí ku každému overovaču aj konfiguračný súbor v json formáte. Samotbý interpreter jazyka Lua je tiež voľne dostupný na stiahnutie a patrí medzi tie najkratšie, najmenšie z oblasti programovacích jazykov aké existujú, aj to je dôvod prečo sa Lua stal vo svete hier tak populárny. Čiste zo zvedavosti som sa snažil tieto skripty analyzovať a to si vyžiadalo aj štúdium jazyka. Je fakt jednoduchý a dá sa naučiť veľmi rýchlo. Pre spustenie scriptu na overenie nejakej konkrétnej kešky sú však potrebné dáta, ktoré sa za "normálnych" okolností získavajú zo servera na project-GC cez "vnútorné služby", ktoré už voľne dostupné nie sú. Vtedy ma napadlo, že si skúsim z MoZiLive vytvoriť takýto http server dát sám. V MoZiLive už takýto http server existoval, čiže stačilo len doprogramovať nové funkcie týkajúce sa challenge. Funguje to cez localhost na porte 54386 - preto treba mať tento port povolený. "Dodanie" dát pre potreby konkrétneho scriptu z http servera je veľmi rýchle a preto aj vyhodnotenie plnenia challenge je otázkou pár sekúnd. Takto vznikol alternatívny spôsob overenia, či daný challenge je splnený alebo nie. Výsledok je zaznamenaný do databázy a pri spracovaní listingu kešky sa priamo zobrazuje v html kóde kešky.

Porovnanie výsledkov overovača z MoZiLive a z project-GC

Pokiaľ budú vstupné údaje rovnaké bude rovnaký aj výsledok. To znamená, aby sa dalo výsledku z lokálneho overovača "veriť", treba aby ste mali vo svojom PC všetky požadované údaje
  • všetky vaše logy
  • full listingy kešiek, ktoré ste našli
  • full listingy kešiek, ktoré ste založili
  • v niektorých challenge sú vyžadované aj dáta ako je nadmorská výška
MoZiLive tieto údaje umožňuje získať, ale sám od seba to nespraví.

Samozrejme, že som sa snažil aby celý proces bol čo najjednoduchší a "blbovzdorný", no ako to už býva určite som vyrobil aj chyby, ak budete mať akékoľvek pripomienky, zistenia dajte vedieť...

KlaMa

Návod na you-tube

KlaMa 10/21/2017 13:25 2613 prečítaní 0 komentárov 0 hodnotení Tlačiť

0 komentárov

Zanechať komentár

Prihláste sa, ak chcete napísať komentár.
  • Žiadne komentáre neboli uverejnené.


Hodnotenie je k dispozícii iba členom.

Prosím, Prihlásiť sa alebo Registrovať pre hlasovanie.
Perfektný! (0)0 %
Veľmi dobrý (0)0 %
Dobrý (0)0 %
Priemerný (0)0 %
Biedny (0)0 %
Používaním tejto stránky súhlasíte s naším nastavením ochrany osobných údajov a pochopíte, že používáme súbory cookie. Niektoré súbory cookie už boly nastavené.
Prosím, kliknite na tlačítko 'Súhlasím', aby sa tento panel skryl. Pokiaľ budete pokračovať v používaní tohto webu bez akýchkoľvek krokov, predpokladáme, že súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.Tu si môžete prečítať ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov