Aktuálnosť údajov v prístroji
Pridal KlaMa dňa 04 júl 2017 18:29
V tomto článku chcem popísať chovanie systému, ak je v prístroji typu garmin viacero súborov gpx.
Každý z týchto súborov obsahuje nejakú množinu kešiek a prístroj ich všetky naimportuje do svojej databázy. Pokiaľ sa niektoré listingy vyskytujú vo viacerých gpx súboroch, garmin ich spracúva podľa dátumu a z toho vyplýva dôsledok, že vo výslednej databáze kešiek budú údaje z tých starších gpx súborov a novšie údaje sú pri importe preskočené. Takto sa mi nie raz stalo, že som až v teréne zistil, že nemáme aktuálne dáta, hoci som si bol istý, že som do garmina posielal najnovšie informácie. Neuvedomil som si, že v prístroji som mal už predtým údaje o keške v niektorom zo starších súborov gpx.